գեղեցկաբար

գեղեցկաբար

Mowradyan 1993: 332 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.33, 203

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԳԵՂԵՑԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0536 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c Տ. ԳԵՂԵՑԻԿ, մ. *Գեղեցկաբար ասել, խորհել, առնել, հաւաքել (ամենայն ձեռնարկել). Խոր. ՟Ա. 3: Բրս. հց.: Փիլ.: Անյաղթ վերլծ. եւ Անյաղթ սահմ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ա. ἁκίνητος, ἁνήλατος, ἁσάλευτος immobilis, immotus, immutabilis Որ ոչ շարժի ʼի տեղւոջէն կամ ʼի վիճակէն. անսասան. անդրդուելի. կայուն. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c ԱՆՇԱՐԺ ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ. ἁκινήτως, ἁκατασείστως immobiliter, immoto animo Առանց շարժելոյ. հաստատութեամբ. անխռովաբար. առանց այլայլութեան. *Ի նմա բնակեալք անշարժ: Անշարժ հաստատեալք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. καλός, λή, λόν pulcher, chra, chrum; formosus, καλλίον, κάλλιστος pulchrior, pulcherrimus, ὠραῖος tempestivus, speciosus, decorus, venustus Գեղաւոր. գեղանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0538 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. καλῶς, εὗ pulchre, bene Գեղեցկաբար. գեղեցիկ. բարւոք. վայելչապէս. ... *Գեղեցկապէս յարդարել. ստեղծուլ. յօրինել. կարգել. օրինադրել. կեալ. գահնկալել. խոստովանել. խորհրդածել. իմանալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.